Voor hen die willen.

  • Home
  • Kwaliteit – Klachten

Klachten en of opmerkingen

Wij besteden veel zorg aan de kwaliteit van de door ons geleverde diensten en producten.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over een dienst, product, of over de manier waarop wij u  geholpen hebben, laat u het ons dan weten. Wij zullen dan al het mogelijke doen om uw klacht te verhelpen.

Uw klacht en/of opmerking kan u indienen via:

  • het invulformulier op de website,
  • telefonisch via 015-2570164
  • per e-mail naar info@westlandorthopedie.nl
  • per brief aan Westland Orthopedie, T.a.v. relatiebeheer, Haydnlaan 3, 2625 TP Delft.

Indien het een klacht betreft, registreert de relatiebeheerder de ontvangstdatum en stuurt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Tevens wordt binnen vijf werkdagen de klacht beoordeeld met de betrokken medewerker(s) en wordt er nagegaan of er extra gegevens beschikbaar zijn. De verantwoordelijke manager bepaalt (in overleg) binnen twee werkdagen wie de klacht afhandelt. Dit wordt op het klachtenformulier geregistreerd. Hieronder vallen de volgende activiteiten:

  • analyse naar oorzaak van klacht;
  • corrigerende maatregel(en);
  • preventieve maatregel(en) ter voorkoming van nieuwe klacht.

De relatiebeheerder draagt er zorg voor dat de klacht wordt afgehandeld. Bovenstaande informatie wordt met de klant gedeeld.

 

 

Geschillencommissie Zorg Algemeen (Westland Orthopedie)

Mocht uw klacht niet opgelost kan worden na onze inspanningen, kan u een klacht indienen bij de geschillencommissie Zorg Algemeen. Zij bemiddelen tussen u en uw zorgverlener.

De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

De kosten om een klacht in te dienen via de geschillencommissie is 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen.
https://loket.degeschillencommissie.nl/web/site/default.aspx?m=register&a=registreer&commissiecode=zga&ondernemerid=&l=sgc
Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.

Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Click to listen highlighted text!