Voor hen die willen.

Privacy Statement Website

Wij vinden dat persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

 Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact- en registratieformulier, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Cookies:  

Zie volgende link

www.westlandorthopedie.nl/cookie-informatie/

U kan op verschillende manier contact opnemen met Westland Orthopedie en Van Dalen Voet&Schoencentrum. Mocht een medium niet toegankelijk zijn, heeft u de keuze om op een andere manier contact op te nemen. Mocht een medium niet toegankelijk zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen. Dit betreffen de volgende communicatiemogelijkheden:

  • Website: Bij gebruik van een contactforumlier of afspraakformulier.
  • E-mails of nieuwsbrief per e-mail: Ontvangst e-mail en/of nieuwsbrief per e-mail
  • WhatsApp: Bij gebruik van Whatsapp bent u zelf reeds akkoord gegaan met de privacygegevens van Whatsapp. Het delen van persoonlijke informatie wordt afgeraden.
  • Facebook: Bij gebruik van Facebook bent u reeds akkoord gegaan met de privacygegevens van Facebook. Het delen van persoonlijke informatie wordt afgeraden.
Click to listen highlighted text!